we2design logo

Όροι διαγωνισμού Instagram

2 Συνεδρίες ONLINE 60’ για να σχεδιάσετε το BUSINESS PLAN της επιχείρησής σας

 1. Διοργάνωση

Η εταιρεία με την επωνυμία «digital coaching» διοργανώνει, σε συνεργασία με την εταιρεία «We2design», την παρούσα προωθητική ενέργεια στο Instagram.

 1. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι χρήστες του Instagram που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους, είναι ικανοί για δικαιοπραξία και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Σε περίπτωση χρήσης λογαριασμών που δεν αντιστοιχούν σε πραγματικά φυσικά πρόσωπα, η σχετική συμμετοχή δύναται να ακυρωθεί. Η ακύρωση μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού, ακόμα και κατά το στάδιο της παράδοσης του Δώρου (όπως αυτό κατωτέρω ορίζεται). Προκειμένου να συμμετάσχουν, οι χρήστες θα πρέπει να ακολουθούν τη σελίδα «digital_coaching_gr» στο Instagram, όπως και τη σελίδα «we2design» και να κάνουν like και σχόλιο στη σχετική ανάρτηση του διαγωνισμού, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ανάρτησης. Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, ο χρήστης θα συμπεριλαμβάνεται, αυτομάτως, στην κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών που θα γίνει στις 17 Φεβρουαρίου 2023.

 1. Έναρξη – Λήξη

Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023 στις 12:00 και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023, στις 00:00 ώρα Ελλάδας. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των ανωτέρω χρονικών ορίων του Διαγωνισμού.

 1. Κλήρωση – Δώρα

Την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023 θα πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική κλήρωση για την απονομή των Δώρων, με βάση το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών με τρόπο που θα εξασφαλίζει το τυχαίο της επιλογής (με Giveaway App). Από την κλήρωση θα αναδειχθούν (2) τυχεροί νικητές και πέντε (5) αναπληρωματικοί. Οι νικητές θα κερδίσουν 2 Συνεδρίες ONLINE 60’ για να σχεδιάσουν το BUSINESS PLAN της επιχείρησής τους με τη βοήθεια από τη Business coach μας. Οι συνεδρίες θα γίνουν online, μέρα και ώρα που θα συμφωνήσει ο νικητής και η coach από κοινού.

 1. Ενημέρωση Νικητή

Μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης, και εντός διαστήματος δύο (2) ωρών, οι νικητές θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της κλήρωσης, μέσω ανάρτησης σε story στο Faceboοk και στο Instagram, στη σελίδα της «digital_coaching_gr» και μέσω προσωπικού μηνύματος στον προσωπικό τους λογαριασμό στο Instagram.

 

 1. Παράδοση Δώρου

Αν οποιοσδήποτε νικητής δεν επικοινωνήσει με την σελίδα «digital_coaching_gr» ή αρνηθεί το Δώρο του μετά από διάστημα 24 ωρών από τη στιγμή που έχει ειδοποιηθεί μέσω Instagram, τότε η σελίδα ««digital_coaching_gr» απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον νικητή και προχωρά στην παράδοση του Δώρου στον, αμέσως, επόμενο επιλαχόντα.

 1. Ακύρωση Συμμετοχής

Οποιοσδήποτε συμμετέχων, ακόμη και ο νικητής, μπορεί να ακυρωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο, αν συντρέξει έστω και ένας από τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους παρόντες όρους,

(β) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές,

(γ) σε περίπτωση που τα στοιχεία του είναι ελλιπή.

 1. Συμμετοχή του Χρήστη σε Διαφημιστικά Προγράμματα

Η σελίδα «digital_coaching_gr» διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα και να δημοσιεύει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στους δικτυακούς της τόπους, σε οποιοδήποτε έντυπό της, καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου κλπ. Οι χρήστες με τη συμμετοχή τους συναινούν, ανεπιφύλακτα, στα ανωτέρω, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, δίνει το δικαίωμα στην σελίδα «digital_coaching_gr»  να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου ή να ζητήσει την επιστροφή του.

 1. Έγκυρη συμμετοχή

Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από την σελίδα «digital_coaching_gr»  παράνομη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), τότε αυτή θα έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει, τελείως, από τον Διαγωνισμό.

 1. Προσωπικά Δεδομένα

Για τη διενέργεια του Διαγωνισμού δεν απαιτείται η συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται για τον συμμετέχοντα (α) ανεπιφύλακτη συναίνεση στη χρήση, από την σελίδα «digital_coaching_gr» , των πληροφοριών που ο συμμετέχων κοινοποιεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού και (β) συναίνεση στη δημοσίευση, από τη σελίδα «digital_coaching_gr», του ονόματος και επωνύμου των νικητών της κλήρωσης, των δεδομένων που αναφέρονται στον όρο 8, καθώς και της φωτογραφίας του με το Δώρο του. Η σελίδα «digital_coaching_gr» εγγυάται ότι όποιες πληροφορίες συλλέγονται στα πλαίσια του Διαγωνισμού αποθηκεύονται με απόλυτη ασφάλεια, χωρίς κοινοποίηση, αυτών, σε τρίτους. Ο συμμετέχων μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να ανακαλέσει την, εν λόγω, συναίνεσή του, δηλώνοντας την επιθυμία του αυτή στη σελίδα «digital_coaching_gr» στα στοιχεία επικοινωνίας που διατίθενται κατωτέρω, παραιτούμενος, αντίστοιχα, από το δικαίωμα να διεκδικήσει το Δώρο. Εντούτοις, το τελευταίο δικαίωμα ανάκλησης δεν δύναται να ασκηθεί από τον νικητή μετά την παραλαβή του Δώρου.

 1. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων

Η σελίδα «digital_coaching_gr»  δικαιούται, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ματαιώσει τον Διαγωνισμό ή / και να τροποποιήσει όλους τους παρόντες όρους ή / και να αντικαταστήσει το Δώρο με κάποιο άλλο δώρο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, ενημερώνοντας, σχετικά, μέσω της προαναφερθείσας σελίδας στο Instagram, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης / τροποποίησης / αντικατάστασης την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

Για κάθε πληροφορία αναφορικά με τον Διαγωνισμό ή / και τους παρόντες όρους, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη σελίδα ««digital_coaching_gr», μέσω της διεύθυνσης e-mail: k.mpolmati@gmail.com.

We2design grafx & web | Thessaloniki | info@we2design.gr | +30 6930203727